Tutorial آموزشی

برنامه نویسی - طراحی وب سایت و آموزش تخصصی

Professional and Creative Programming, Web Designing and Tutor

تولیدات آموزشی

Tutorial Products(Persian)

آموزش جامع فتوشاپ سطح 1

آموزش جامع و قدم به قدم فرامین فتوشاپ قسمت اول شامل ابزارهاي نوار ابزارو فرامین مقدماتی و پیشرفته و آموزش در محیط شبیه سازی شده (اینتر اکتیو) - تلفظ انگلیسی و معادل فارسی فرامین - قابلیت تنظیم محیط آموزشی به دلخواه - تنظیم سرعت نمایش - قابلیت نمایش برروی دسک تاپ - مثالهای کاربردی برای هر فرمان به همراه مثالهای جامع و کلی

مبلغ 5000 تومان

آموزش جامع فتوشاپ سطح 2

آموزش جامع و قدم به قدم فرامین فتوشاپ قسمت دوم شامل فرامین و تکنیکهای پیشرفته و آموزش در محیط شبیه سازی شده (اینتر اکتیو) - تلفظ انگلیسی و معادل فارسی فرامین - قابلیت تنظیم محیط آموزشی به دلخواه - تنظیم سرعت نمایش - قابلیت نمایش برروی دسک تاپ - مثالهای کاربردی برای هر فرمان به همراه تمرینات حرفه ای و جامع

مبلغ 5000 تومان

آموزش عمومی مایا

آموزش جامع و قدم به قدم فرامین بخش عمومی مایا و آموزش در محیط شبیه سازی شده (اینتر اکتیو) - تلفظ انگلیسی و معادل فارسی فرامین - قابلیت تنظیم محیط آموزشی به دلخواه - تنظیم سرعت نمایش - قابلیت نمایش برروی دسک تاپ - مثالهای کاربردی برای هر فرمان به همراه تمرینات حرفه ای و جامع

مبلغ 5000 تومان

آموزش محیط مدلسازی مایا

آموزش جامع و قدم به قدم فرامین بخش مدلسازی در مایا و آموزش در محیط شبیه سازی شده (اینتر اکتیو) - تلفظ انگلیسی و معادل فارسی فرامین - قابلیت تنظیم محیط آموزشی به دلخواه - تنظیم سرعت نمایش - قابلیت نمایش برروی دسک تاپ - مثالهای کاربردی برای هر فرمان به همراه تمرینات حرفه ای و جامع

مبلغ 6000 تومان

آموزش ايجاد مدلهاي پيچيده در مايا

آموزش جامع و قدم به قدم ساخت انواع مدلهای پیچیده در مایا و آموزش در محیط شبیه سازی شده (اینتر اکتیو) - تلفظ انگلیسی و معادل فارسی فرامین - قابلیت تنظیم محیط آموزشی به دلخواه - تنظیم سرعت نمایش - قابلیت نمایش برروی دسک تاپ - مثالهای کاربردی برای هر فرمان به همراه تمرینات حرفه ای و جامع

مبلغ 7000 تومان

آموزش مقدماتی اتوکد

آموزش جامع و قدم به قدم استفاده از فرامین عمومی اتوکد با استفاده از خط فرمان و آموزش در محیط شبیه سازی شده (اینتر اکتیو) - تلفظ انگلیسی و معادل فارسی فرامین - قابلیت تنظیم محیط آموزشی به دلخواه - تنظیم سرعت نمایش - قابلیت نمایش برروی دسک تاپ - مثالهای کاربردی برای هر فرمان به همراه تمرینات حرفه ای و جامع

مبلغ 4000 تومان

Info@Sorensoft.com

BabakFaghihi@GMail.com

Tel : +98 919 245 45 59

The Iranian Hero Soren سورنا دلاور ایرانی

سورنا دلاور ایرانی

The Iranian Hero Soren

برنامه نویسی

Programming

مقالات

Articles

تاریخ سیستم شما

Your System Date

Back to Top بازگشت به ابتدای صفحه